جلاتو از کلمه لاتین جلاتوس به معنای یخی و سرد استخراج شده و در زبان ایتالیایی به‌معنای بستنی است اولین تفاوت عمده در میزان چربی است. میزان چربی جلاتو معمولا بین 7 تا 10 درصد است. در حالیکه در Ice Cream این میزان بالاتر از 12 درصد است. جلاتو داراری حس انتقال سرمای کمتری نسبت به Ice Cream است. به‌عبارت دیگر، جلاتو در دمای بالاتری نسبت به Ice Cream سرو می‌شود.

Loading...
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان۲۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان۲۸,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان۲۸,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان۲۸,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰ تومان